Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Công Trĩ Khang tại Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Cổng Bệnh Viện thị trấn Thứa Quầy thuốc Việt Hùng 0966753808

 

Huyện Quế Võ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 1, Thị trấn Phố Mới Quầy thuốc Ngọc Hà 0984656729

 

Huyện Thuận Thành

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Dâu, Thanh Khương Quầy thuốc số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga 0947585386

 

Huyện Tiên Du

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
11 Thị trấn Lim Nhà thuốc Số 1 (DP Đại Phúc) 0977094042

 

Huyện Từ Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Giầu, Từ Sơn Quầy thuốc 02 Thúy Nhị 02223832383/ 0982981789
Đồng Kỵ , Từ Sơn, Bắc Ninh Quầy thuốc Hồng Tĩnh 0903 253 437

 

Huyện Yên Phong

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
251 Thị trấn Chờ Nhà thuốc Đào Tuất 02223860276/ 0913692307

 

Thành Phố Bắc Ninh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
242 Trần Hưng Đạo, Tiền An Nhà thuốc Số 4 Hà Bắc 02223822302
35 Trần Lựu, Thị Cầu Nhà thuốc Số 10 Hồng Việt 02223820467/ 0983408728
Đường 286, Vệ An Quầy thuốc Số 48 0977406050

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.