Hướng dẫn đặt hàng online

Hướng dẫn đặt hàng online tại website Cobuitri.vn:

  1. Gọi trực tiếp vào hotline: 0333 40 50 80.
  2. Đặt hàng trên hệ thống website.
  3. Tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng.